Ventspils profesionālā vidusskola

Viesnīca Saules ielā 15, Ventspilī

Mācību korpuss Jūras ielā 16, L. Dzimavu ielā 8, Ventspilī