J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola

Lauku ielā 9, Rīgā