A/s VALPRO Corp

L.Laicēna ielā, Valmierā

Ugunsdzēsības aprīkojuma rūpnīcas Valpro (Valmiera) tehnoloģiskais aprīkojums: augstas temperatūras žāvēšanas kameras (+2000C). Elektrisko sildītāju vietā „Intra” samontēja eļļas radiatorus un speciālu katlu. Izlietotais siltumnesējs tiek izmantots, lai ar siltummaiņa palīdzību uzkarsētu ūdeni apkures sistēmai tādējādi būtiski palielinot visas sistēmas lietderības koeficientu.