Evaņģēliski Luteriskā Dubultu draudze

Baznīcas ielā, Jūrmalā