Evaņģēliski Luteriskā baznīca

Kalēju ielā, Ikšķilē