A/s Swedbank administratīvā ēka SAULES AKMENS

Balasta dambī, Rīgā

Gazifikācija „Saules akmens“ ēkā (galvenais „Hansabankas” birojs) ir ievērojama ar to, ka pirmoreiz Latvijā gāzes katlu māja tika izvietota 26.stāvā. Tika īstenotas pasūtītāja prasības attiecībā uz rezerves kurināmo. Katlu mājā samontēja kombinētos degļus gan gāzei, gan šķidrajam kurināmajam, kā arī šķidrā kurināmā cisterna.